Registracija / Registration

KOTIZACIJE / FEES

Sudionici stariji od 35 godina / Participants over 35 years of age

TARIFA I (do 15. 10. 2023.)
RATE I (till 15/10/2023)
370,00 € +  92,50 € (PDV/VAT) = 462,50 €
TARIFA II (od 16. 10. 2023.)
RATE II (from 16/10/2023)
400,00 € + 100,00 € (PDV/VAT) = 500,00 €

Sudionici mlađi od 35 godina iz Republike Hrvatske kotizaciju plaćaju u umanjenom iznosu/ Fee for the Croatian participants younger than 35 is lowered as follows:         

TARIFA I (do 15. 10. 2023.)
RATE I (till 15/10/2023)
250,00 € + 62,50 € (PDV/VAT) = 312,50 €
TARIFA II (od 16. 10. 2023.)
RATE II (from 16/10/2023)
280,00 € + 70,00 € (PDV/VAT) = 350,00 €

Studenti iz Republike Hrvatske / Students from the Republic of Croatia

Odlukom Izvršnog odbora HRO CIGRE-a od 14.12.2012. studenti prediplomskog i diplomskog studija oslobođeni su plaćanja kotizacija na skupovima HRO CIGRE-a.
By the decision of the HRO CIGRE Executive Board from 14/12/2012 students from Croatia are entitled to participate free of charge at all HRO CIGRE events.

Kotizacija uključuje: sudjelovanje na Savjetovanju, elektroničko izdanje referata, konferencijske materijale, koktel dobrodošlice i domjenak zlatnog sponzora. / Fee includes: attendance to all sessions, access to online papers, conference materials, welcoming cocktail, and buffet of the Golden Sponsor.

REGISTRACIJA / REGISTRATION

Za registraciju kliknite ovdje.
To register click here

Rok za registraciju je 01.11.2023. / Registration deadline is 01/11/2023.

Otkazivanje registracije: refundacija troškova kotizacije umanjena za 70€ manipulativnih troškova vrijedi za otkazivanja zaključno s 21.10.2023. Za otkazivanja nakon navedenog datuma nema refundacije troškova uplaćene kotizacije. Otkazivanje se vrši mailom na: central@hro-cigre.hr. / Cancellation policy: for cancelations prior to 21/10/2023 participants are entitled to a refund of the fee, reduced by 70€ for the manipulative costs. For cancellations after the above-mentioned date no refunds are possible. For cancellation, please send an email to: central@hro-cigre.hr.  

Po primitku online prijave sudioniku se dostavlja ponuda za uplatu kotizacije. / Upon receiving the online registration, participants will get a prepayment form.

BODOVANJE HKIE-A / HKIE RANKING

U suradnji s HKIE-om (Hrvatska komora inženjera elektrotehnike) sudjelovanjem na 16. savjetovanje HRO CIGRE-a sudionici ostvaruju pravo na 16 sati iz stručnog područja i 4 sata iz regulative.

SMJEŠTAJ / ACCOMMODATION

Molimo Vas da za rezervaciju smještaja slijedite donje upute jer na taj način ostvarujete popust na smještaj u hotelu za vrijeme trajanja 16. savjetovanje HRO CIGRE.

Postupak je sljedeći:
To book accommodation klick here. (code is CIGRE2023)

Napomena: Prilikom prijave, ukoliko želite, potrebno je rezervirati ručak.

 

HRO CIGRE potvrđuje da će osobne podatke sudionika koristiti u skladu s GDPR-om. / HRO CIGRE hereby confirms to use personal data according to the GDPR rules.