Poziv na sudjelovanje

Poštovane/i,

prema svim pokazateljima 2023. godina će biti iznimno zanimljiva, i to po nekoliko osnova. Ponajprije se radi o cijenama energenata, pa onda i električne energije, koje se postupno stabiliziraju na vrijednostima koje su niže nego u prethodnom razdoblju, ali ipak znatno više nego u razdobljima prije poremećaja na tržištima. Kako planirati razvoj elektroenergetskog sustava u takvim okolnostima, kako planirati investicije u proizvodna postrojenja, kako planirati razvoj prijenosne i distribucijske mreže, pitanja su na koja stručna ali i poslovna javnost traži odgovore.

Ovomu treba dodati i u dosadašnjoj povijesti nezabilježen trend razvoja novih tehnologijskih rješenja u svim segmentima elektroenergetskog sustava; proizvodnih komponenti, komponenti koje su bitne za prijenos i distribuciju električne energije, rasklopnih postrojenja, zatim sustava zaštite i automatizacije, novih materijala i ispitnih tehnika itd. Što znači u takvim okolnostima planirati nadzor i upravljanje, odnosno obavljati vođenje elektroenergetskog sustava, kako odgovoriti na sve te izazove koji su pred nama?

Kad tomu dodamo i tržište električne energije koje doživljava do sada nezabilježen interes poslovne javnosti te sve uži okvir utjecaja na okoliš, možemo zaključiti kako će razdoblje koje je pred nama biti iznimno zanimljivo.

Pozivamo vas da se u što većem broju odazovete ovom pozivu, prijavite sažetak rada na temu kojom se bavite i započnete izradu referata kojeg ćete onda predstaviti na 16. savjetovanju HRO CIGRE koje će se održati od 5. do 8. studenoga 2023. u hotelskom kompleksu Amadria Park u Šibeniku.

dr.sc. Goran Slipac,

predsjednik HRO CIGRE-a

Dear Sir/Madam,

According to all indicators, 2023 will be extremely interesting on several grounds. First of all this refers to the prices of energy and of electricity, which are gradually becoming stable at values lower than in the previous period, but they are still significantly higher than in the periods before market disruptions. The questions that experts and business public are trying to answer in such conditions are; how to plan the development of power system, how to plan investments in generation facilities and how to plan the development of transmission and distribution grid.

The trend of developing new technological solutions in all segments of power system has been unprecedented in the history so far and should be added to the above stated circumstances. This refers to; generation components, components important for electricity transmission and distribution, switchgears, the system of protection and automation, new materials, test techniques etc. What does it mean to plan the supervision and management in such circumstances, i.e. to manage power system and how to respond to all the challenges ahead of us.

If we add to this situation the electricity market, which has been going through unprecedented interest of business public, and an ever narrower framework of environmental impact, we may draw a conclusion that the period ahead of us will be very interesting.

We are inviting you to respond to this invitation in as many numbers as possible and to apply the summary of the paper you have been working on and to start creating a paper you will then present at the 16th HRO CIGRE Conference, which is going to take place from 5 to 8 November 2023 in the hotel complex Amadria Park in Šibenik.

 

Goran Slipac PhD

HRO CIGRE President

Poziv za sudjelovanje u obliku Adobe PDF datoteke možete pronaći ovdje.